Medlemskap i Svenska NCL Föreningen

En del av föreningens finansiering är baserad på antalet medlemmar, och nya medlemmar hälsas därför välkomna. Som familjemedlem kommer du bli inbjuden på regelbundna träffar och event. Stöd- och företagsmedlemmar får årliga uppdateringar om föreningens verksamhet.
Vi har tre kategorier av medlemmar.
Familjemedlem – dit du/ni som är närmast anhöriga hör.
Stödmedlem – till denna kategori hör övrig familj exempelvis mor- och farföräldrar samt övrig släkt och vänner.
Företagsmedlem – till denna kategori hör företag som valt att stödja föreningen. Företag kan också sponsra föreningen som en engångs-gåva. Läs mer om våra sponsringspaket under fliken Gåvor och sponsorer.

 

Medlemsavgifter

Medlemskap för familj och stödmedlem kostar 200 kr per person och år. Du ansöker om medlemskap genom att fylla i nedan formulär. För företag kostar medlemskapet 2 000 kr per år.
Observera att vårt medlemsregister är endast tillgängligt för vår förening och inga personuppgifter lämnas ut till tredje man.