Kontakt

Är du anhörig? Kontakta gärna någon av nedan representanter för föreningen. Det går bra att ringa, smsa eller skicka ett mail. Även på kvällstid.

Tina Rundström
Förälder och Ordförande
tina.rstrom@gmail.com
0707-55 31 92
Ort: Göteborg

Nina och Jonas Lindeblad
Föräldrar
lindebladanette@hotmail.com
Jonas: 0761-07 77 89
Nina: 0733-94 53 32
Ort: Helsingborg

Forskning och potentiella behandlingar

Andreas Hellqvist
Förälder och Ansvarig Koordinator för
forskning och potentiella behandlingar.
Parent and Chief Coordinator – research and potential treatments

andreas.hellqvist@gmail.com
073-941 25 46
Ort: Göteborg

Maria Barner
Förälder och koordinator för
forskning och potentiella behandlingar.
Parent and coordinator – research and potential treatments


mariabarner@gmail.com
0708-82 83 70
Ort: Stockholm

Christian Lundin
Förälder och initiativtagare i pågående forskning.
christian.lundin@lundin.se
0705-17 22 60
Ort: Göteborg

Skolgång och pedagogik

Stig-Åke Larsson
Rådgivare specialpedagogiska frågor
Resurscenter syn
stig-ake.larsson@spsm.se
010-473 52 62
070-698 21 64

Mia Rundgren Kling
Rådgivare
Resurscenter syn
mia.rundgren-kling@spsm.se
010-473 52 67
070-698 21 69