Forskning och potentiella behandlingsmetoder

Det pågår intensiv forskning för att hitta behandlingar för NCL3. I Europa finns ett EU-initiativ som fått finansiering från EU Horizon 2020 Research and innovation programme. Läs mer om detta i länken www.batcure.eu
I USA pågår också forskning på flera håll och med olika sätt att ge sig på sjukdomen. I slutet av 2018 startades kliniska försök på barn med hjälp av genterapi. Läs mer om studien på länken https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03770572
Varje år anordnas internationella konferenser där forskare från hela världen träffas och diskuterar det senaste inom forskningen. Är man intresserad kan man också som anhörig vara med på dessa. Det brukar oftast vara några från de nordiska föreningarna representerade på dessa sammankomster.
För mer information om det rådande forskningsläget, kontakta Christian Lundin, förälder. Ni kan nå honom på christian.lundin@lundin.se eller på 0705-172260.