Bokhylla och länkar

Här hittar du information som kan vara bra att tillgodogöra sig.

Bokhylla

(Under uppbyggnad, kommer inom kort)

Länkar

www.srf.nu
Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.

www.srf.nu/om-oss/unga-synskadade
US arrangerar spännande läger där du kan göra allt från att åka skidor, vandra och segla till att äta choklad, skriva musik och träffa nya vänner.

www.nsvf.org
Norska motsvarigheten till Svenska NCL Föreningen.

www.ncl.dk
Danska motsvarigheten till Svenska NCL Föreningen.